Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que totes les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.divinumbarcelona.es o qualsevol lloc web associada a aquesta, formaran part d’un fitxer titularitat de DIVYL, SA, titular de l’esmentat lloc web i amb domicili social en Carrer Múrcia 32, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Espanya) amb CIF A58077900. Aquest fitxer, inscrit a l’Agència espanyola de protecció de dades ha estat creat amb el propòsit d’informar sobre els productes i serveis i facilitar la realització de les transaccions dutes a terme amb els comerciants del lloc web.

Totes les comunicacions amb vostè. Seran gestionades amb absoluta confidencialitat i totes les seves dades personals seran tractades amb la deguda diligència d’acord amb les previsions contemplades en la normativa espanyola per garantir la seva total seguretat. Si decideix publicar o compartir alguna informació o missatge públic al lloc web es gestionarà l’esmentada publicació d’acord a la seva petició però DIVYL, SA com a titular del lloc web, no es responsabilitza de les possibles conseqüències o perjudicis que l’un o un tercer pugui patir amb motiu de la seva lliure decisió de compartir dades personals.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del lloc web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis oferts. De no facilitar totes les dades, DIVYL, S.A com a titular del lloc web no garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

DIVYL, SA com a titular del lloc web, podrà remetre-li informació comercial o publicitària relacionada amb serveis i productes d’altres sectors que poden ser del teu interès com ara el sector d’assegurances, financer, bancari, borsari, editorial, oci, viatges i entrenament, formació i desenvolupament professional, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació inclòs l’electrònic.
Si no desitja rebre l’esmentada informació comercial li preguem que ens ho feu a l’adreça de correu electrònic info@divinumbarcelona.es

DRETS DE L’USUARI
En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades objecte de tractament, remetent un escrit indicant el dret exercit i acompanyat d’una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui a l’adreça postal indicada a la següent adreça de correu electrònic info@divinumbarcelona.es.

C/ Remei 10, 08014 Barcelona